Jyske Bank fik tre milliarder i overskud

2019 endte på linje med 2018 for Silkeborg-banken

25. februar 2020, 08.23

Jyske Bank har hjemsted i Silkeborg.

ERHVERV Jyske Bank kom ud af årsregnskabet for 2019 med et resultat før skat på 3,079 milliarder kroner.

Resultatet er marginalt dårligere end i 2018.

Efter skat var resultat 2,440 milliarder kroner for 2019.

- 2019 var præget af fortsat fremgang i dansk økonomi og en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Kundernes økonomiske situation var overordnet på et tilfredsstillende niveau, og de faldende renter understøttede en høj konverteringsaktivitet. Kundernes robuste økonomi afspejlede sig i tilbageførsel af nedskrivninger på trods af øgede ledelsesmæssige skøn som følge af Finanstilsynets orienteringsbrev, lyder det i forbindelse med årsrapporten fra ordførende direktør Anders Dam.

Jyske Bank forventer et fald i overskuddet for 2020. Her er det koncernens målsætning i lyset af de gældende markedsvilkår at levere et resultat efter skat på 1,8-2,2 milliarder. kr.