Boligselskab overvejer at købe boliger i Bryrup

Silkeborg Boligselskab anser købet af otte ældreboliger ved Birkebo Plejecenter som en løsning, så kommunen kan realisere byggeriet af 14 nye plejeboliger i Bryrup

5. august 2020, 17.01

De gule ældreboliger på Egelyvej (til venstre), som kommunen vil have revet ned, ligger foran det lille demensplejehjem Skovly med blot ti pladser (med sort tag bagest). Forrest er det Birkebo Plejecenter og bag det de otte kommunale ældreboliger (de røde huse), hvor seks i dag står tomme. Det er de otte ældreboliger som Silkeborg Boligselskab nu overvejer at købe, hvis prisen er rigtig, da de ser det som en løsning, at beboerne fra Egelyvej kan flytte derover og dermed give plads til det nye plejeboliger. Foto: Jakob Stigsen Andersen

BRYRUP Silkeborg Boligselskab overvejer at købe de otte kommunale ældreboliger på Birkelyvej, der ligger bag Birkebo Plejecenter i Bryrup.

Det sker, efter ni af boligselskabets beboere, der alle bor på Egelyvej ved demensplejehjemmet Skovly, har stemt nej til at flytte fra deres boliger. Og den beslutning betyder, at kommunen ikke kan realisere sine planer om et byggeri af 14 nye plejeboliger og servicearealer i forbindelse med demensplejehjemmet Skovly.

Ikke på plads...