Kronik: Behold Silkeborg på vækstsporet

Udgivet:21. januar 2023, 08.00

Læsetid:5 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Anders Killmann Petersen, Silkeborg Business. Frank Borch-Olsen, Silkeborg Business. Ejner Husted, NHS Maskinfabrik. René Birch, GMB Ejendomme. Lars Overby, Scandomestic. Allan Gjerulff, Gjerlulff Tømrer og Glarmester. Lars H. Andersen, Elfac. Bo Johansen, Unika Danmark. Erik Høj, Designa. Kristian Sylvest, Dacapo. Henrik Toft, College360. Martin Buus Nørgaard, Wear-Group. Peter Duch-Svenson, Linak. Kenneth Pedersen, Unico. Hans Christensen, Haarup Maskinfabrik. Martin Arberg, Linatech.

Også når økonomien strammer til, gælder det for Silkeborg om at holde fast i de dele af kommunens indsatsområder, der sikrer vækst og fremdrift. Det må ikke sættes over styr, mener en række af underskrivere af denne kronik. Vi foreslår helt konkret et samarbejde om at løse de udfordringer, som Silkeborg står med.

I de seneste to byrådsperioder har Silkeborg buldret ud ad vækstsporet i fuld fart. Og det er nok lige som i trafikken, at hvis man kører for hurtigt, så er der fare for at køre galt. Således også med farten ud ad vækstsporet for Silkeborg Kommune. Men selv om farten bliver sænket, så er det vigtigt, at det dels ikke sker i en panikopbremsning, og at kursen dels fortsætter ud af et erhvervsmæssigt vækstspor. Det er den eneste måde at fremtidssikre kommunen en indtægt, som løbende kan være med til at betale for den velfærd, vi alle gerne vil nyde godt af, og som vi anerkender, der er brug for.

Det er gået stærkt for Silkeborg i de seneste år med en vækst på den lune side af et tusinde nye borgere og også på den lune side af et hundrede nye virksomheder – hvert år. Og vi underskrivere af denne kronik er fuldt ud klar over de udfordringer, det giver, i forhold til at kunne servicere de mange nye borgere og virksomheder med velfærd i form af blandt andet skoler, institutionspladser og en ordentlig infrastruktur med fremkommelige veje.

Lad os være fælles om at løse vores fremtidige udfordringer og sikre, at vi også har fokus på det »lange lys«. Derfor foreslår vi i fællesskab at etablere et »handlingsudvalg«, der ledes af borgmesteren og faciliteres af Silkeborg Business

Dyrere end nabokommuner

Det førte til, at kommunen sidste år tog en beslutning om at spare samlet 84 mio. kr. svarende til to procent på budgetterne. Det har blandt andet ført til, at Silkeborg Kommune nu har landets næsthøjeste gebyr på byggesager med en timetakst på 931 kr. kun overgået af Hillerød Kommune. Og dermed er Silkeborg nu dyrere end nabokommunerne. Eksempelvis har Viborg og Ikast-Brande kommuner ikke noget gebyr.

Det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, at byggesager skal være gratis. Men vi synes, at et tilbud om gratis byggetilladelser er et yderst vigtigt signal at sende til de familier og de virksomheder, som bygger og dermed også investerer i vores lokalområde. Det er også vigtigt at huske på, at det ikke kun er prisen, men også er ventetiden, der er afgørende for både de private borgere og de virksomheder, som skal bygge nyt eller bygge om.

Tilflyttere sikrer økonomien

Vi er helt med på, at der kan være grunde til at træde lidt på bremsen og passe godt på kommunens økonomi.

Men vi skal passe på at spare de rigtige steder, så vi ikke skader økonomien på længere sigt.

Der er faktisk ikke noget, der er vigtigere for en god kommunal økonomi end tilflyttere - om det så er folk med gode uddannelser og gode job eller nye virksomheder, vi får til vores smørhul her i Silkeborg. De skatteindtægter, vi får fra de borgere og virksomheder, giver så meget andet godt i form af velfærd til kommunen. Så at sige nej til dem, ville give helt andre og større økonomiske problemer hen ad vejen.

Problemer som kan medføre manglende lyst til investeringer og dermed sætte vores erhvervsudvikling i stå og som igen kan føre til manglende indtægtsgrundlag til at finansiere vores ønskede velfærd.

Sætter elitestatus på spil

Det har ellers været den helt store glæde ved at se Silkeborg liggende i den absolutte elite og i topti-listen, når det gik på at være erhvervsvenlig kommune, og som kommunen har været over de seneste fire år ifølge Dansk Industris Lokal Erhvervsvenlighedsundersøgelse.

Men alene af den undersøgelse fra sidste år kan man se, hvor problemerne er begyndt at melde sig for kommunen. I underkategorien under »infrastruktur og transport«, der handler om kommunale veje, gik kommunen sidste år 21 pladser tilbage til en 42. plads i forhold til året før. Og på samme vis også med medarbejderes mulighed for at bruge kollektiv trafik, hvor der skete et fald på 24 pladser til en 53. plads.

Lad os samarbejde!

Lad os være fælles om at løse vores fremtidige udfordringer og sikre, at vi også har fokus på det »lange lys«.

Derfor foreslår vi i fællesskab at etablere et »handlingsudvalg«, der ledes af borgmesteren og faciliteres af Silkeborg Business.

Der er brug for en aktiv dialog ved at nedsætte et Silkeborgudvalg/tænketank, som eksempelvis kan mødes to gange årligt eller i forhold til akut opstået behov som eksempelvis besparelsesrunder.

Gruppen kunne bestå af repræsentanter fra lokale erhvervsforeninger, erhvervsledere og ledere fra uddannelse og kultur. Samlet set en aktiv gruppe, som kan komme med forskellige relevante input til såvel politikere som embedsfolk i kommunen inden for relevante områder.

Der er nok af temaer at tage fat på, og som skal løses. Om det så er at give den rette støtte til nye borgere og virksomheder, at støtte iværksætteri og have fokus på arbejdskraft og uddannelse.

Vi håber, at borgmesteren og byrådet er enig i vores betragtninger og ser frem til den videre dialog. Og vi håber dermed også, at Silkeborg Kommune kan fortsætte i fuld fart, men sikkert, ud ad vækstsporet.

Indlæser debat