Bevillinger til Center for Planlagt Kirurgi til gavn for patienterne

Støtte fra Gigtforeningen til tre forskere fra Regionshospitalet Silkeborg

5. december 2018, 10.40

Merete Nørgaard Madsen.

BEVILLINGER Gigtforeningen har støttet Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg med tre bevillinger til forskningsprojekter, som fra forskellige perspektiver skal bidrage til at optimere behandlingen og forløbet for nuværende og kommende patienter.

Merete Nørgaard Madsen, der er projektfysioterapeut, har modtaget 250.000 kroner til det kommende ph.d.-projekt »Virker genoptræning efter total hoftealloplastik?« Projektet skal undersøge, om genoptræning efter indsættelse af et kunstigt hofteled giver patienterne et bedre resultat end ingen genoptræning.

Baggrunden for studiet er, at genoptræningstilbuddene til patienter, der får indsat et kunstigt hofteled, varierer, og studier tyder på, at typen af træning og graden af supervision i træningen ikke har betydning for resultatet. Gruppen bag projektet forventer, at resultaterne vil kunne bidrage til at optimere og ensarte genoptræningstilbuddet. Projektet foregår i et forskningssamarbejde med Ortopædkirurgisk Forskning ved Aarhus Universitetshospital og Physical Medicine & Rehabilitation Research - Copenhagen ved Hvidovre Hospital.

Jeanette Trøstrup, ph.d.-studerende og fysioterapeut, har modtaget 104.306 kroner til sit ph.d.-projekt »Reduktion af skulderproblemer og skulderbelastende arbejde«. Projektet udvikler og undersøger, om en ny indsats for erhvervsaktive borgere kan forebygge udviklingen af skulderproblemer ved at samle og koordinere de tværsektorielle indsatser til udredning og behandling af skulderproblemer.

Målet med den nye indsats er at forebygge, at skulderproblemer bliver kroniske og erhvervstruende. Projektet foregår i et samarbejde med de arbejdsmedicinske klinikker i Herning og Aarhus samt kommuner i Region Midtjylland.

Laura Houstrup Therkelsen, forskningsårsstuderende, har modtaget 40.000 kropner til projektet »Sikkerhed, alvorlige komplikationer og reoperationer efter nålebehandling af Dupuytrens kontraktur«. Igennem projektet undersøger hun behandlingssikkerheden, når patienten lider af kuskehånd. Nålebehandlingen har vist gode og effektive resultater, men der er fortsat behov for at følge op på resultaterne efter flere års behandlingsbrug. Projektet foregår i et samarbejde med Ortopædkirurgisk Forskning ved Regionshospitalet Horsens.

Jeanette Trøstrup.
Laura Houstrup Therkelsen.