Pensionister kontra unge

Udgivet:20. juli 2023, 10.04

Læsetid:1 minut

Af Bente Lysgaard Mikkelsen. Emil Ernstsvej 146 Engesvang

3 måneder siden

BALANCE Danmark bliver gang på gang fremhævet som et rigt land. Ud fra hvilken målestok skal jeg ikke kunne sige. Men jeg kan godt indse, at det må være tilfældet, når man kan læse i avisen, at et ophold på et bosted for unge mellem 18 og 25 år koster 200.000,- kroner OM MÅNEDEN pr. person. Er der slet ingen beløbsgrænse for hvor meget et ophold på et bosted må koste?

Det får mig til at sammenligne med hvilket beløb en gennemsnitlig pensionist »koster« samfundet sammenlignet med unge på et bosted. Man må sige, at forskellen er til at få øje på.

En pensionist kan gennemsnitlig opnå et ÅRLIGT offentligt pensionsbeløb på ca. kr. 175.000,- før skat herunder en ældrecheck og eventuelt boligtilskud.

Intet under at nogle pensionister føler, at de er bagud med deres pensionsudbetaling.

Intet under at pensionister som bor på plejehjem synes, at de bliver frataget deres økonomiske frihed, idet hele pensionen går til ophold og mad.

Det skal tilføjes, at jeg har svært ved at tro på, at gamle mennesker på plejehjem spiser for over 4.000,- kr. om måneden.

Hvornår mon der kommer balance mellem det, der bliver udbetalt til ældre, og det der bliver brugt på unge med vanskeligheder på den ene eller anden måde.

Man behøver ikke fuld lighed blot en rimelighed. Pensionister har gennem et langt liv tjent til samfundets rigdom, som de burde få en større andel af. Således må man udvise respekt for deres medvirken til opbygning af et rigt samfund. Havde det ikke været for nuværende pensionisters indsats til samfundet, kunne vi slet ikke bruge så mange ressourcer på vanskeligt stillede unge i dag, nemlig kr. 200.000,- pr måned pr. person på et bosted for unge.

Det er for mig ikke rimeligt set i forhold til hvilket udkomme, der tilfalder en pensionist.

Indlæser debat