Byrådet: Tak for serveretten, Ivan Greve

9. juli 2019, 11.55

Foto: Jakob Stigsen Andersen

ØKONOMIEN I lørdagens avis skrev Socialdemokratiets Ivan Greve (IG): »Vindum er ikke alene om ansvaret« - og med de ord lagde han ansvaret for dette års budgetlægning over på SF, Alternativet, Konservative, Venstre og undertegnede. Altså, de partier, der i 2017 indgik konstitueringsaftalen.

DF blev vist glemt i denne ligning, og Socialdemokratiet tilsluttede sig da også i sidste ende - så jeg håber da, at byrådets næststørste parti er klar til at tage ansvar for vores fælles budget. Det plejer S nu at være, og Ø var også med sidste år. Så det tegner godt for det brede samarbejde.

IG ønsker, at vi (de oprindelige partier bag konstitueringsaftalen) skal forholde os til den kommunale økonomi på velfærdsområderne, og det gør jeg da gerne:

1. Med den førnævnte konstitueringsaftale får hele børne/ungeområdet et markant løft i løbet af denne byrådsperiode. Således tilføres der 89 mio. til at styrke vores daginstitutioner og vores folkeskole - derudover undgår udvalget den årlige 1 %-besparelse, som man hidtil har været underlagt. Det synes jeg er et vigtigt nybrud i vores lokalpolitiske prioriteringer, da Silkeborg Kommune alt for længe har haltet efter på dette område.

2. Jeg ved selvfølgelig også, at Socialudvalget har udfordringer. Bl.a. Derfor imødekom Økonomi- og Erhvervsudvalget et ønske om at sende 8 mio. i udvalgets retning tidligere på året. Ydermere skal området heller ikke finde 1 %-besparelsen, på samme måde som Børne- og Ungeudvalget.

3. Jeg har naturligvis også noteret mig, de meldinger der har været fra Sundheds- og Ældreudvalget, og jeg ser frem til, at vi får en dialog om, hvordan vi skaber den rette prioritering på dette område. Blot skal vi huske, at vi ligger meget fornuftigt, hvad angår økonomi på ældreområdet. Vi er ex. den kommune i regionen, som yder fjerdemest til ældre-området. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal forsøge at gøre tingene bedre. Det bør altid være målsætningen.

IG skriver, at han (og Socialdemokratiet?) vil »en anden vej«. Hvis det er en vej med flere midler til ex. velfærd, så vil jeg håbe, at partiet konkretiserer, hvordan vi kommer derhen. For det fremgår nemlig ikke af læserbrevet.

Ydermere skriver IG, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har »førertrøjen« på ift. at få økonomien til at hænge sammen. Det ansvar tager jeg, som udvalgsmedlem, selvfølgelig. IG har også flere spørgsmål til udvalget, som jeg tænker, at hans egne partikollegaer i udvalget nok kan give svar på. For Socialdemokraterne sidder jo også med dér - med de muligheder og opgaver, det nu giver.

Så nu, hvor Socialdemokraterne (eller måske blot Ivan Greve?) har sendt serveretten og ansvaret i (bl.a.) min retning, vil jeg gerne kvittere.

For vi radikale vil gerne tage ansvar for vores fælles budget - også når det kan se svært ud. Vi søger indflydelse og medansvar, og jeg håber på, at vi igen kan lande en bred budgetaftale i år.