Silkeborg skal være synlig - også som turistby

6. august 2020, 17.15

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TURISME Overskriften kan nok samle tilslutning, men hvordan - er lagt sværere at skabe konsensus om.

Igennem flere indlæg har silkeborgensere rejst kritik af markedsføringen. Fint med kritik.

Men der et paradoks - hvis markedsføringen af Silkeborg, var meget synlig i Silkeborg - ja så ville den ramme helt forkert. Synligheden skal være alle andre steder indenlands som udenlands. I Frederiksberg, Frankfurt, Firenze, Frederikssted og i andre byer/lande hvor vi IKKE selv kommer, fordi det handler om at trække turister til Silkeborg.

Ser man på hjemmesiden står der: Aarhus VisitAarhusregionen - altså ikke kun Aarhus. VisitSilkeborg findes også som en direkte vej. Prøv selv at se efter. I den digitale tid vi lever i - er digitalmarkedsføring den vigtigste markedsføringsplatform. Det er først når turisterne er kommet til Silkeborg behovet for brochurer opstår. Her kan vi altid blive bedre.

Interessant er også at se hvem der er partner i Visit Aarhusregionen. Det er udelukkende virksomheder fra Djursland og Aarhus, der er repræsenteret. Ingen partnerskab kommer fra Silkeborg f.eks. Jorn museet, Hjejleselskabet eller andre institutioner. Så det er ret klart - at uden lokal støtte - des mindre indflydelse og synlighed får Silkeborg.

I Silkeborg er der turistinformation på biblioteket og på to mobilecykler, ja de sidstnævnte kunne godt gøres mere synlige og større. Måske en bod på Torvet og uddeling af smagsprøver og naturligvis brochurer, vil kunne øge det lokale engagement og synlighed.

At lave en samlet markedsføring af hele Østjylland, er ikke en dårlig idé – fordi når man går sammen, kan vi nå meget længere ud. Spørgsmålet er, hvem det er bedst af få besøg af: 10 % af 100.000 personer (der ser en lokal brochure) eller få besøg af 3% af 3.000.000 personer (der ser en digital information)? Alle vil foretrække den sidste model.

Når tallene bliver gjort op, kan der drages konklusioner - ikke før. Indtil nu er der ikke noget der tyder på at den valgte strategi er forkert - ja udover det ikke er som før i tiden - vil nogle mene. Jeg tror nu på at det er bedre at se fremad, end at tænke tilbage på noget der aldrig kommer igen. Fremtiden er lys hvis vi tør, så kan vi.