Gødvads nye samlingspunkt - Bytorvet

11. maj 2021, 12.48

SAMLINGSPUNKT Om lidt bliver Gødvads nye hal indviet, og inden længe tages første spadestik til den nye Dybkærskole. Begge projekter er en del af Gødvads nye og tiltrængte samlingspunkt. Til at sikre sammenhængskraften for hele området er Gødvads nye samlingspunkt - Bytorvet helt afgørende.

Bytorvet skal være med til at danne en positiv ramme for aktiviteter for børn, unge og ældre, og være et trygt sted HELE døgnet.

Nu må sports- og fritidsparken give plads til det store skolebyggeri og skal derfor pilles ned. Det store borgerdrevne projekt, som er en stor succes, fjerner vi uden at genetablere det. Det kan vi ikke være bekendt

Kim Nielsen Barslund og Dorthe Jensen (S)

I dag er det Arendal Sports- og Fritidspark, som fungerer som et samlingspunkt for mange. Især vores unge, hvoraf mange af dem, som ikke ser sig som en del af det lokale foreningsliv, bruger området. Ligeledes også familier fra især Arendalsvej.

Sports- og fritidsparken er skabt og båret af frivillige, som indsamlede 800.000 kr. blandt borgere og erhvervsdrivende. Det gjorde parken mulig, og mange har derfor et stort ejerskab til stedet. Netop ejerskabet gør, at der bliver passet godt på parken, og det inviterer til at stedet behandles rigtigt godt, når områdets beboer samles her.

Nu må sports- og fritidsparken give plads til det store skolebyggeri og skal derfor pilles ned. Det store borgerdrevne projekt, som er en stor succes, fjerner vi uden at genetablere det. Det kan vi ikke være bekendt.

Bibeholdelsen af fritidsparken var en grundpræmis, for de lokale foreningers opbakning til planerne for skolebyggeriet og helhedsplanen for området. Det handler ikke blot om en økonomisk værdi der går tabt. Men i ligeså høj grad også om den velfærd sports- og fritidsparken har givet til området. På sigt kan det få store negative konsekvenser for området.

Genetableringen af fritidsparkens aktiviteter, var indtænkt i det samlingspunkt som oprindeligt var en del af skole- anlægsbudgettet, men som siden er taget ud af budgettet.

Gødvads nye samlingspunkt - Bytorvet er helt centralt for det samlede projekt. Det er et markant og tiltrængt løft. Det er godt for borgerne i Gødvad. Det er godt for fællesskabet og inklusionen.

Og det er godt for integrationen. En finansiering og færdiggørelse af Gødvads nye samlingspunkt Bytorvet vil være en gevinst for alle; helhedsplanen, boligforeningerne, kirken og de lokale foreninger og det lokale erhvervsliv. Lige nu er vi på vej til at efterlade hjertet i projektet som en grim ufærdig lomme, der blot appellerer til uhensigtsmæssigt brug af området.

Det er vores håb, at byrådet kan finde en løsning på fremtidig finansiering, så projektet kan gøres endeligt færdigt.

Indlæser debat...