Dagtilbud: Hvor er børnene i det her?

23. februar 2021, 11.11

BØRNEPASNING I 2005 vedtog Folketinget, at private må lave deres egne børnehaver og vuggestuer. Og i dag bliver næsten 22.000 børn passet i private institutioner bl.a. i Silkeborg.

Sidst i 2020 besluttede regeringen og dens støttepartier pludselig, at ejerne ikke længere selv må styre sine børnehaver, og de må heller ikke trække et overskud ud. Man forbyder også, at der bliver lavet nye private dagtilbud. Forklaringen er, at man politisk ikke ønsker, at nogen kan lave profit på velfærd.

Det har undret os, at regeringen pludselig går mere op i at kæmpe mod profit end at kæmpe for vores børn. For det vigtigste må da være de rammer, vi kan give børn og deres forældre, og at børnene kan være trygge og udvikle sig

Morten Hæk (K) og Dina Raabjerg (K)

Næsten samtidig kom en rapport fra RUC, hvor en forsker har undersøgt forskellen på private og kommunale dagtilbud. Den viser bl.a., at normeringen og tilfredsheden er højere i de private dagtilbud, og at personalet fx lederen bruger mere tid sammen med børnene sammenlignet med de kommunale tilbud.

Det har undret os, at regeringen pludselig går mere op i at kæmpe mod profit end at kæmpe for vores børn. For det vigtigste må da være de rammer, vi kan give børn og deres forældre, og at børnene kan være trygge og udvikle sig.

I København er der lige nu ballade over tre kommunale dagtilbud, hvor forældre er bekymrede over mistrivsel og personaleflugt. Men alligevel fokuserer man centralt mere på, hvad man ikke vil have, end den værdi vi vil give vores børn.

Hele sagen kommer af det forståelsespapir, som S lavede med sine støttepartier, da man dannede regering. Her fremgår det, at den nye regering skal undersøge, hvordan det kan sikres, at der ikke udtages profit på private dagtilbud og sociale opholdssteder. Der står intet om de børn, der er i institutionerne.

Også i Silkeborg har vi private dagtilbud. Og også her vil forældre, børn og institutioner blive ramt af korstoget mod profit. Vores kommune kan nu heller ikke få hjælp fra private til at løse den mangel på lokale pasningstilbud, som forældre fra flere af vores lokalområder som fx Funder og Sejs, oplever i dag. Konsekvensen er mere transporttid til pasning, hvilket stresser familierne og står i skarp modsætning til »det gode børneliv«, Silkeborg stiller i udsigt i kampagnen »Silkeborg kalder«.

Silkeborg har i flere år tilladt byggeri i lokale vækstområder uden at sikre institutionspladser. Når private ikke kan hjælpe med at løfte manglen på institutionspladser bliver variationen af pasningsmuligheder reduceret. Og kommunen står helt alene med at finde penge til nye institutioner og må afhjælpe problemerne på bagkant. Det bliver bestemt ikke gratis.

Selvom rapporten fra RUC viser, at de private tilbud har færre børn pr. voksen, flere fællesrum, er bedre til at inddrage forældre og har flere skov- og specialbørnehaver. Og selvom de private tilbud er et vigtigt supplement til kommunernes tilbud og giver forældrene valgmuligheder - så ønsker man altså ikke private børnehaver. Dermed bliver korstoget mod profit et rent ideologisk korstog, der ikke har noget med vores børn og deres forældre at gøre. Det er bekymrende.

Vi har selv haft børn i gode kommunale dagtilbud, som vi har været glade for. For os som forældre er det nemlig ligegyldigt, om det er ansatte pædagoger eller selvstændige pædagoger, der tjener til dagen og vejen på at tage sig af vores børn. Bare vores børn er et godt sted og trives. Så derfor siger vi, »Hvor er børnene i det her«.