Debat: Vi skal sortere og genanvende mere affald

23. maj 2020, 12.52

GENBRUG Vores affald bidrager til vores CO2 udledning - derfor kom der et udspil fra regeringen i denne uge om, at vi skal sortere affaldet mere og plastikaffald skal ud af forbrændingsanlæggene.

Silkeborg Kommune har en affaldsplan som skal opdateres i 2020, så den lever op til nye skærpede mål, som EU og Folketinget stiller til håndtering af vores affald. I Silkeborg Kommune skal vi være ambitiøse, når vi fastlægger mål i vores affaldsplan. Borgerne vil gerne mere sortering - det hjælper os til en bedre fremtid.

Private husholdninger sorterer affaldet i fraktionerne glas, metal, papir/pap og mad-affald i Silkeborg Kommune. Affaldssorteringen i de 4 fraktioner blev indført fra 2015 og borgerne bakker godt op om sorteringen. Forsøg i 2015 viste, at borgerne gerne vil sortere og bidrage til øget genanvendelse af vores affald. Med den fokus forbrug og genbrug har i samfundet, og det faktum, at affald bidrager til CO2 udledning, er det naturligt, at vi sætter et højt ambitionsniveau for reel genanvendelse af vores affald når vi skal revidere kommunens affaldsplan.

I dag bliver mindre end 15 procent af det indsamlede plastaffald genbrugt - resten afbrændes fordi det ikke kan genanvendes - det kan vi gøre bedre, og gerne i samarbejde med private aktører, der har løsninger til håndtering af plastaffald.

Forbrænding af affald bør være sidste udvej - mange forbrændingsanlæg i Danmark importerer affald fra udlandet for at få ovnene fyldt op, og det affald har et højere indhold af plastik end dansk affald til forbrænding. Importen af affald øger derfor de danske CO2-udledninger.

Virksomheder, forsamlingshuse og restaurationer må ikke bruge den kommunale affaldsindsamling - det skal overlades til private affaldsvirksomheder. Regeringen foreslår, at små virksomheder også må anvende den kommunale affaldsordning - det glæder vi os til, så de også på en nem og økonomisk overkommelig måde, kan bidrage til sortering af affaldet.