Respektfuldt og demokratisk arbejdsmiljø

20. november 2020, 11.39

ARBEJDSKLIMA I Alternativet ønsker vi at udvikle en ny politisk kultur. Det mener vi, der er brug for generelt, men også i Skanderborg byråd. En kultur hvor kommunikationen er respektfuld og alle holder sig til sagen. En kultur hvor man støtter gode forslag, uanset hvem der stiller dem, og hvor man i sager forholder sig til både fordele og ulemper. En kultur hvor man i fællesskab går efter de bedste løsninger og ikke bruger tid på politisk drilleri og mudderkasteri. En kultur hvor vi er oprigtigt nysgerrige overfor hinandens synspunkter og åbne for at skifte holdning. Vi mener, at byrådet har et særligt ansvar ved at gå forrest i forhold til denne gode politiske kultur!

Jeg har selv i mine tre år som byrådsmedlem oplevet en kultur med et kontinuerligt dårligt psykisk arbejdsmiljø, på flere planer. Alternativet har derfor nu, med byrådets støtte, taget ansvaret for, at vi får byrådets arbejdsklima til eftersyn. Det har vi med en sag på byrådets dagsorden i oktober, som der var opbakning til.

Vi ønsker konkret, at byrådets medlemmer udarbejder et kommunikations- og samarbejdskodeks. Det skal hjælpe til at ændre kulturen og sikre, at vi har helt klare og fælles forståelse for, hvordan vi forventer, at vi kommunikerer, samarbejder og opfører os overfor hinanden. Til gengæld ønsker vi ikke, at det skal begrænse nogens politiske mål, og handler altså kun om, at vi i alt vores arbejde udøver respekt for hinanden.

Vi har i byrådet et særligt ansvar for, at der er en god kultur, som er tryg og god at være en del af. Det har vi fordi vi som byrådsmedlemmer og folkevalgte i særlig høj grad må vise det gode eksempel i vores opførsel til inspiration for andre. Men også - og bestemt ikke mindst - fordi et sundt og trygt arbejdsmiljø er nødvendigt for et godt og velfungerende demokrati. Det er sidst men ikke mindst også en måde at gøre det mere trygt for nye og uerfarne byrådsmedlemmer at komme ind i politik og kan betyde, at flere har lyst til at stille op og gå ind i politik.

Der skal være plads til forskellighed, både i holdninger og temperament, i byrådssalen - fordi der skal være plads til forskellige mennesker i demokratiet. Ingen skal være forhindret i kunne deltage i demokratiet af frygt for et ubehageligt eller unødigt stressende arbejdsmiljø. Det er derfor, vi i Alternativet ønsker at være med til at udvikle en ny politisk kultur.

Byrådet skal være et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til den forskellighed, som vores demokrati lever og bliver stærkere af.