Blot en procedure - eller?

Udgivet:26. september 2022, 11.33

Læsetid:1 minut

Af Kirsten Kirkebæk. Moselunden 9 B Ry

LOKALPLAN Hvorfor inviterede Skanderborg Kommune borgerne til høringsmøde om de nye lokalplaner for området omkring Ry-hallen?

Og hvorfor opfordrede de tilstedeværende byrådspolitikkere os til at bruge tid på at sende vores usikkerheder og kritik som skriftlige høringssvar?

Jeg spørger fordi: Den lokalplan, vi har fået præsenteret efter høringsperiodens afslutning, er så vidt jeg kan se i det væsentlige identisk med planen inden.

Med andre ord: Ingen af de forskelligartede anker er imødekommet.

Har hele høringsproceduren blot været et skuespil?

For det ser ud til, at byrådspolitikkerne ikke har brugt den mellemliggende tid til at inddrage borgeres tanker.

Tager jeg fejl, må I rigtig gerne korrigere offentligt.

Kommer der ikke en korrektion, må jeg fortsat betragte »det hele« som procedure - uden indhold.

Indlæser debat