Når arkitektur skaber dialog

Silkeborg Kommune skal have en arkitekturpolitik. Det har de allerede i Viborg Kommune, og det giver mening

10. april 2019, 12.48

Det var Astrid Le Bækgaard fra Silkeborg Kommunes Team Strategi og Erhverv, der fortalte om de mange nye byggerier i Silkeborg Kommune. Hun sidder selv som byplanlægger og ved, hvor byen udvikler sig - og hvorfor den udvikler sig, som den gør. Astrid Le Bækgaard fortalte også, at hun ikke er glad for de mange jordvolde - blandt andet i Funder. Hun vil langt hellere, at boligerne bliver trukket mere ind på grundene, så voldene kan undgås, da de ikke pynter. ?

Silkeborg Hvor skal indgangen til det nye boligområde være? Hvad med byggeriets bæredygtighed?

Spørgmålene er rigtigt mange, når man som kommune skal planlægge de nye boligområder, hvor byen kan udvikle sig. Der er nemlig mange hensyn at tage både til naboer, de nye tilflyttere til boligområdet og bygherrene.

Det er en af grundene til, at Silkeborg Byråd har besluttet, at der skal være en arkitekturpolitik for kommunen, ligesom der er i 36 andre af landets øvrige kommuner. Og den beslutning glæder Astrid Le Bækgaard fra Silkeborg Kommunes Team Strategi og Erhverv sig meget over, for det giver kommunens planlæggere lidt flere muligheder, når de skal planlægge og sætte streger på et kort for de nye boligområder.

- Med en klar politik for, hvad kommunen ønsker sig overordnet set, så kan vi stille langt flere krav til bygherrerne. De har typisk den intention, at de gerne vil tjene flest mulige penge, mens vi som kommune også gerne vil sikre os de grønne områder som outdoorhovedstad eksempelvis, siger Astrid Le Bækgaard og fortsætter:

- Arkitekturpolitikken kan være med til at sikre, at det, vi får bygget, ikke er for kedeligt og ensformigt i længden. Det giver os et redskab, hvor vi kan bede bygherrerne om at tænke mere, inden vi bare trykker på »ja-knappen«, for vi skal sikre os en god variation i byggerierne - også når det går så stærkt med Silkeborgs udvikling som nu, siger hun.

Skaber dialogen...