Fængselsstraf gavner sjældent

Anna Karina Nickelsen tegner som sekretariatschef i Det Kriminalpræventive Råd linjerne i det forebyggende arbejde

10. juli 2019, 11.00

Da den socialdemokratiske regering for nylig var på plads, var det den nye justitsminister, Nick Hækkerup, og social- og indenrigsminister Astrid Krag, der fik en særlig hilsen. - Vi glæder os over regeringens fokus på børns trivsel. For Det Kriminalpræventive Råd går social- og retspolitik hånd i hånd. Vi er til rådighed for jer med vores viden og netværk, og vi ser frem til samarbejdet, sagde Anna Karina Nickelsen.

FØDSELSDAG: Når politikerne vil skærpe straffene for tiggeri, så er det sekretariatschef Anna Karina Nickelsen, der på Det Kriminalpræventive Råds vegne udtaler sig i et høringssvar.

Og når samme politikere vil begrænse muligheden for at idømme samfundstjeneste, så er det hende, der gør opmærks...