Regionen bør have en koncerndirektør med lægefaglig uddannelse

11. maj 2021, 12.47

REGIONSLEDELSEN Region Midt er eneste region i landet, hvor der ikke er en med lægefaglig uddannelse i den regionale direktion.

Det har i flere tilfælde haft fatale konsekvenser.

Der har været voldsom kritik af en af regionens koncerndirektører, som uhørt mange regionale og nationale lederskribenter og faglige ledere har betegnet som »arrogant« (Århus Stiftstidende), »bølleagtig« i forbindelse med de urimelige fyringer af hospitalsdirektører Gert Sørensen, Anders Dahl Nielsen og Tove Kristensen (Dagens Medicin) og med en lederstil præget af management by fear (tidl. formand for Overlægeforeningen).

En koncerndirektør med lægefaglig uddannelse, vil højne den faglige kvalitet i beslutningsprocesserne, reducere antallet af »koncernskandaler« - og løse de problemer, de mange lederskribenter påpeger

Jørgen Winther og Ulrich Fredberg (V)

Lederskribent i Viborg Stifts Folkeblad skriver: »Det er som skatteyder og potentiel patient beskæmmende at opleve, hvordan højt betalte direktører … er vævet ind i et net af kamuflerede usandheder, tvivlsomme beslutninger og frem for alt: forsøg på at manipulere borgernes repræsentanter, politikerne«.

Koncerndirektør overrulede det regionale lægelige uddannelsesråd, så to århusianske overlæger opsagde deres job i uddannelsesrådet, og 240 overlæger klagede over koncerndirektøren til Sundhedsstyrelsen, mens Camilla Ratchke (formanden for Yngre Læger, nu formand for Lægeforeningen) kritiserede ham for »urent trav«.

Sundhedsstyrelsen fandt håndteringen »problematisk«, hvilket koncerndirektøren i pressen fortolkede på følgende måde: »Det, der er problematisk, er, at der åbenbart er to kliniske lektorer, der ikke oplever at være hørt på et konkret møde«, hvilket fik regionsrådets næstformand til at beklage det »uheldige klima« omkring koncerndirektøren.

En koncerndirektør med lægefaglig uddannelse, vil højne den faglige kvalitet i beslutningsprocesserne, reducere antallet af »koncernskandaler« - og løse de problemer, de mange lederskribenter påpeger.

Anders Kühnau har hidtil lukket øjne og ører for problemerne og Henrik Gottlieb Hansen (S) har i et læserbrev 7.5. gjort det klart, at koncerndirektøren forbliver på sin post - hvis ikke flertallet ændrer sig på regionsrådsvalget den 16.11.2021.

PS Hvis nogle synes citaterne er »på grænsen«, henvises der til den af koncerndirektør Ole Thomsen godkendte pressemeddelelse udsendt via Ritzau d 17.4.2020.

Her lægger han et nyt lavt niveau for den kommunikation, han ønsker i pressen om underordnede medarbejdere, hvor han nationalt annoncerede Fredbergs fyring med navns nævnelse (14 gange) og med så mange fejlagtige oplysninger, at nogle allerede dagen efter måtte dementeres, og andre senere trækkes tilbage.

Så er diskussion om citaterne givet lukket.

Indlæser debat...