Hvad er Ry uden attraktiv natur?

5. marts 2021, 12.18

SVINEFABRIK Ry hænger uløseligt sammen med et attraktivt opland, og byens vækst de seneste år har utvivlsomt været drevet af tilflyttere tiltrukket af et smørhul beliggende i noget af Danmarks dejligste natur. Passivitet hos politikerne i byrådet risikerer imidlertid at sætte dét over styr, hvis planerne om en af landets største svinefabrikker virkeliggøres få kilometer øst for byen.

Torsdag den 25. februar - afholdt Skanderborg Kommune et borgermøde om politik i landdistrikterne. »Hvad vedrører det mig, der bor i Ry/Kildebjerg området?«, kan man måske tænke som byboer. Der var imidlertid en på mødet, som mente at landdistrikterne er en del af kommunens DNA og i høj grad definerer os som område. Jeg er ganske enig i dén betragtning!

Jeg vil opfordre Skanderborg Byråd til at tage et tydeligt ansvar for væsentlige afgørelser på miljøområdet, og ikke blot dække sig ind under, at de har en administration til håndtering heraf, med en lovgivning som umuliggør selvstændig politisk stillingtagen og ageren

Lars Møller Pedersen

Jeg bor selv på Kildebjerg og den umiddelbare nærhed til smuk natur var vigtigt for min familie og mig, da vi valgte at flytte til området for snart 7 år siden. Jeg følger blandt andet også Facebook gruppen »For os der bor i Ry og omegn«, og kan se hvordan mange andre også føler, at oplandet er en vigtig ingrediens i det som gør Ry helt unik - det skorter ikke på lovprisninger af Ry og områdets natur med alle de muligheder, det giver for rekreative aktiviteter.

Det bynære landområde, der både består af skov, søer og opdyrket landbrugsjord giver et opland, som er væsentlig for helheden. Hvad ville Ry være uden det? Derfor er det vigtigt, at den bynære og attraktive natur og kulturlandskaber med spredte bebyggelser og landsbyer bevares. Jeg vil derfor opfordre Skanderborg Kommune til at være ansvarlig og forsigtig i forhold til miljøet, herunder udstedelse af miljøgodkendelser til store udvidelser eller nyetablering af dyrehold.

Aktuelt har Skanderborg Kommune sendt et udkast til miljøgodkendelse til nabohøring på ejendommen Hårbyvej 43, der er beliggende to kilometer øst for golfbanen og 200 meter fra fredskoven Nygårde Skov. Her gives tilladelse til en fordobling af produktionen af svin på den pågældende adresse. Sammen med en anden godkendelse på Østermarksvej 11 som ligeledes giver mulighed for kraftigt forøget produktion, er slutresultatet potentielt en fordobling af produktionen af svin indenfor en afstand på 900 meter. Det vil gøre svineproduktionen til en af Danmarks største.

Det giver ingen mening, at kommunen med den ene hånd igen og igen fremhæver naturen omkring Ry som en væsentlig attraktion, og med den anden hånd giver tilladelse til at opføre to svinefabrikker, der er problematiske for både miljøet, landskabet og den gode sammenhængskraft mellem by og land.

På borgermødet om landdistrikterne blev problemstillingen fremført og samtidig »parkeret« af politikerne, der oplyste, at det er national lovgivning, som styrer den type af tilladelser og at de ingen indflydelse reelt har. Mit ærinde er at minde politikerne om, at det ganske enkelt ikke er rigtigt.

I Miljø- og Fødevareudvalget har miljøminister Lea Wermelin senest den 5. februar præciseret i et svar om husdyr-godkendelser og det kommunale råderum, at: »Derimod skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet. Vilkårsfastsættelsen skal bl.a. ske på baggrund af en konkret vurdering af det ansøgtes virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, og kommunalbestyrelsen skal ved afgørelsen bl.a. vurdere, om det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på landskabelige værdier«.

Jeg vil opfordre Skanderborg Byråd til at tage et tydeligt ansvar for væsentlige afgørelser på miljøområdet, og ikke blot dække sig ind under, at de har en administration til håndtering heraf, med en lovgivning som umuliggør selvstændig politisk stillingtagen og ageren.

Kan vi f.eks. overlade det til forvaltningen at vurdere risikoen ved etablering af en gyllebeholder på 4.000.000 liter gylle på Hårbyvej 43 på stærkt skrånende terræn ned mod Ravnsø. Med en højdeforskel på omkring 85 meter vil et stort udslip utvivlsomt bevæge sig de ca. 1,5 km ned til søen. Risikoen for lækage på gylletanke er lav men konsekvenserne er uoverskuelige for både Ravnsø og for hele Gudenåsystemet. Desværre høres løbende om kollaps af gylletanke, f.eks. en gylletank i Farstrup i 2017, der heldigvis kun indeholdt 800 m3 gylle. Og vi skal desværre ikke længere tilbage end 1986, hvor den nævnte ejendom havde et udslip af gylle, som løb gennem skoven til Ravnsø.

Læs også
Forening i kamp mod enorm mængde svin
+Abonnement

Politikerne bør ud fra et forsigtighedsprincip gribe ind og tage ansvar!

Læs også
Udvidelse af svineproduktion er uden for byråds indflydelse
+Abonnement

Jeg har selv meldt mig ind i Miljøforeningen Dover Sogn (medlemskab er gratis), der kæmper for at bevare det rekreative miljø øst for Ry, herunder at anlægge et forsigtighedsprincip ved miljøgodkendelser. Jo flere medlemmer de får - jo lettere får de ved at tage kampen om at få vore byrådspolitikere til at tage ansvar.

Indlæser debat...