Socialdemokratiet i regionen vil have fødslerne tilbage til Silkeborg

12. april 2021, 12.35

FØDSLER Den socialdemokratiske gruppe ønsker at imødekomme det brændende ønske i Silkeborg om at få fødslerne tilbage. Derfor foreslår vi i de kommende budgetforhandlinger i Region Midtjylland, at vi opretter en jordemoderledet fødeklinik på Regionshospitalet i Silkeborg for ukomplicerede fødsler.

Når man som forældre venter barn, skal man træffe mange vigtige beslutninger. En af de vigtige beslutninger handler om, hvor og hvordan fødslen skal foregå. Det drøfter man naturligvis grundigt med sin jordemoder i løbet af fødselsforberedelsen. Vi ved dog, at det er af stor betydning, at forældrene føler sig trygge. Hvad der gør forældrene trygge, er med til at fremme en god fødsel og en god oplevelse for den fødende, familien og ikke mindst for det nye lille barn, der kommer til verden. Vi ved også, at mange vurderer nærhed som en vigtig del af del af trygheden omkring fødslen.

Derfor synes vi, at det i Silkeborg skal være muligt at føde lokalt, hvis jordemoderen vurderer, at det er en ukompliceret fødsel. Vi kan se, at flere og flere vordende forældre overvejer hjemmefødsel, og en fødeklinik vil være et mere professionelt alternativ til at føde hjemme.

Vi ved også, at der i løbet af en kortere periode vil blive kapacitetsproblemer på fødeafdelingen i Aarhus, så vi tror også, en fødeklinik i Silkeborg kunne være et attraktivt alternativ for fødende fra Aarhus-området og de omkringliggende kommuner, som har udsigt til en ukompliceret fødsel.

Vi vil naturligvis også have allerstørste fokus på, at det kun er de ukomplicerede fødsler, som jordemødrene visiterer til den nye fødeklinik. Sikkerhed og tryghed for mødre og børn er og vil altid være vores første prioritet

Annette Roed (S)

Vi mener, fødeklinikken skal være i offentligt regi og ligge under Regionshospitalet i Silkeborg, sådan at vi som region selv styrer indretning og bemanding. Vi vil naturligvis også have allerstørste fokus på, at det kun er de ukomplicerede fødsler, som jordemødrene visiterer til den nye fødeklinik. Sikkerhed og tryghed for mødre og børn er og vil altid være vores første prioritet.

Hvis der skulle være risiko for komplikationer af nogen art, skal fødslen naturligvis foregå på en decideret fødeafdeling med den lægelige, børnefaglige backup, der sikrer, at både mødre og børn kommer godt og sikkert igennem fødslen.

Som socialdemokratisk regionskandidat har jeg arbejdet meget for, at vi som gruppe kunne stille dette forslag, og jeg håber meget, vores kolleger i Regionsrådet vil bakke op om forslaget.

Indlæser debat...