Midtjyske Meninger: Tillykke Silkeborg!

8. april 2020, 15.30

Nu må man håbe sidste punktum er sat i en af de mest opblæste sager i debatlystne Silkeborg i mange år. Kun motorvejsdebatten og parkering under Jorn Torvet kommer vel i nærheden af debat-hysteriet om Fredensgård. Ja, og så måske også lige placeringen af Drewsen-statuen.

Der har været sagt og skrevet mange grimme ord - heldigvis fra de få - i en Fredensgård-debat, der har fået så meget mere opmærksomhed, end sagen berettiger. For hvor stor var egentlig den reelle modvilje mod projektet. Der har været mange postulater om »borgenes ønsker« og »massiv modstand«, og dygtigt lobbyarbejde fik sågar flere medier til at tro på det.

Jeg har gjort mig den umage at læse alle høringssvarene på kommunens hjemmeside. Dem har der også været mange meninger om. Flere - inklusiv Midtjyllands Avis - omtaler dem endda som indsigelser. I alt er der indsendt 472 høringssvar. Det er et stort antal i forhold til så mange andre sager, men vel i sig selv ikke imponerende i en stor kommune som Silkeborg.

Af de 472 var der 277 borgere som udtrykte modstand mod projektet i sin helhed eller blot etagehøjden. 57 støttede projektet eller udtrykte bekymringer om trafikken og brand i højhuset - eller fremkom med konstruktive ændringsforslag for at optimere projektet.

Derudover var der 138 borgere, der ikke havde gjort sig den ulejlighed, at argumentere for deres holdning, men blot kopieret de samme to »jeg-er-imod«-linjer, som nogen havde formuleret til fri afbenyttelse. Fakta er dog, at kun en halv procent af byens indbyggere udnyttede deres demokratiske ret og mulighed til - for og imod - at påvirke den politiske beslutning.

Desværre lykkedes det alligevel at skabe så meget støj om byggeriet, at politikerne begyndte at lege arkitekter. Især socialdemokraterne fik »højdeskræk«, og måske tænkte en politisk hårdt presset Søren K., at der kunne være stemmer i at beskære højden på byggeriet.

Det er dog i udgangspunktet helt forkert, at man uden at være arkitekt forholder sig til et byggeris dimensioner, som også Martin Jakobsen fremhævede på byrådsmødet 23. marts.

Jeg tror også, at der har været en tanke med at lade bygningerne langs Fredensgade trappe op fra 4 til 7 etager hen mod højhuset, som derved ville få en anden visuel dimension. Lige som jeg tror proportionerne på højhuset ændres ved nu at beskære det - husets bredde skal afpasses højden, for at få det til visuelt at virke slankt. Derfor tager en arkitektuddannelse flere år - og derfor bør arkitektur aldrig blive gidsel i et politisk spil.

Men nu er vi, hvor vi er. Tillykke til Silkeborg med at få fjernet den over 10 år gamle skamplet midt i byen. Få nu bare spaden i jorden, Enggaard, og se at blive færdig! Og finansier også gerne den bro over Christian 8.s Vej, du lovede byen i sin tid. For om få år elsker hele byen sikkert gårdmiljøet og udsigtsterrassen i Fredensgård, og ingen husker, at man i flere år gad at ævle så meget om noget, som alle har så stor glæde af. Og til de, der specifikt vil »straffe« Vindum og Okholm ved næste valg, så husk lige at mere end to tredjedele af byrådet - herunder også Søren Kristensen - stemte for.