Jyske Bank: Gode udsigter - men stadig usikkerhed

Silkeborg-banken er på vej mod et godt 2021, men renten hæves for erhvervskunder

4. maj 2021, 08.15

Jyske Bank har sit hjemsted i Silkeborg, hvor der arbejder cirka 1000 ansatte. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG Pilen peger på positiv hos Silkeborg-banken Jyske Bank, der tirsdag morgen offentliggjorde sit regnskab for første kvartal af 2021.

Her oplyser banken, at der forventes et resultat før skat på 3,0-3,4 milliarder kroner og et resultat efter skat på 2,3-2,7 milliarder kroner i 2021. Banken opjusterede i april forventningerne til årets resultat - hvilket var anden opjustering på en måned.

Første kvartal har givet et overskud på 883 millioner kroner efter skat.

- Jyske Bank har i de seneste fire kvartaler opnået det højeste resultat pr. aktie siden sammenlægningen med BRFkredit i maj 2014. Den positive udvikling i det seneste kvartal skyldes gunstige finansielle markeder, høj kundeaktivitet, god kreditkvalitet samt lave omkostninger. Det står i kontrast til samme periode sidste år, hvor et ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger blev foretaget til at imødegå Covid-19 pandemien. Effekten af organisationsændringer og øget specialisering samt nye produkter har underbygget et tilfredsstillende aktivitetsniveau i 1. kvartal, der har medført opjusterede forventninger til 2021, siger ordførende direktør Anders Dam.

Banken oplyser samtidig, at den ændrer den variable rentesats på erhvervskunders anfordringsindlån til -0,95% p.a. fra -0,75% p.a. med virkning fra 11. juni 2021. Årsagen er blandt andet udsigt til fortsat negative renter samt et væsentligt indlånsoverskud. Ændringen forventes at berøre indlån for 30-35 milliarder kroner.

På trods af omfattende Covid-19 restriktioner har den danske økonomi været mindre berørt i første kvartal 2021 end under nedlukningen i foråret 2020, og aktiviteten på boligmarkedet er fortsat på et særdeles højt niveau.

Banken oplyser, at den forventer, at hovedparten af Covid-19 restriktionerne er ophævet ved udgangen af maj, og hele den danske befolkning ventes vaccineret i løbet af de kommende kvartaler. Det afføder positive vækstudsigter for 2021.

- Den økonomiske usikkerhed er dog stadig forhøjet som følge af udskudte skatte- og momsbetalinger samt kompensationsordninger, der understøtter kundernes økonomi og reducerer kreditefterspørgslen. Jyske Bank er fortsat godt positioneret med en betryggende nedskrivningssaldo samt en solid kapital- og likviditetsposition, oplyser banken.

Bankens forretningsomfang forventes i 2021 at blive påvirket af stigende bankudlån og faldende indlån. Det skyldes delvist forventninger om erhvervslivets betaling af udskudt moms og skatter samt ophobet forbrugs- og investeringsefterspørgsel. Realkreditudlån ventes ligeledes at stige.

Indlæser debat...