Er René Birchs husleje for høj?

8. oktober 2019, 12.30

UDLEJNINGSBYGGERI Mit spørgsmål drejer sig ikke om Birchs husleje for sin private bolig i Ans, men om huslejen i det enorme antal udlejningsboliger, som Birch har opført, bl. a. i Silkeborg.

Ifølge MJA 5. ds. håber Birch, at udgangspunktet for hans projekt om 50 boliger i op til 8 etager bag en støjskærm på 5 meter!) på Nordskovvej kan ændres til 64 boliger i mindre lejligheder. Derved vil den månedlige husleje kunne lande på kr. 9000, medens den nærmer sig kr. 13.000 ved 50 lejligheder.

Birch vil da i øvrigt gerne have dispensation fra Silkeborg Kommunes p-norm, så huslejen ikke presses op ved 64 mindre lejligheder.

Mandag den 7. ds. skal politikerne i plan- og vejudvalget tage stilling til, om de vil give grønt lys for, at der udarbejdes lokalplan for projektet, der vil pakke vores 100 år gamle røde politistation ind mellem to gule 6- og 8-etagers boligsiloer. Projektet har massiv politisk opbakning fra kommunens teknik- og miljøafdeling, der skriver følgende »Projektet er skalamæssigt tilpasset omgivelserne. Bebyggelsen til fremstå som et vartegn for midtbyen, når man ankommer til byen fra syd ... Samlet vurderes det, at bebyggelsens realisering vil bidrage til, at området opnår et visuelt løft«.

Med den indstilling er jeg ret sikker på, at politikerne som sædvanligt vil sige ja til endnu et stort Birch-projekt, så Silkeborg får endnu et meget stort problematisk udlejningsbyggeri, hvis primære begrundelse i realiteten er den aktuelle ekstremt lave markedsrente på plus/minus 0% p.a.

I MJA den 3. ds. berettede René Birch, om det meget store antal udlejningsboliger, bl.a. i Silkeborg, som han har videresolgt til anonyme investeringsselskaber: Koncenton, Crescendo og Niam. Disse selskaber sælger straks boligerne videre til velstående personer og selskaber, der efterspørger et alternativ til at betale 0,75% for at have deres penge til at stå på indlånskonto i Jyske Bank. Koncenton oplyser på deres hjemmeside, at det projektede byggeri på Borgdalsvej i Sejs allerede fuldtud er videresolgt til privatpersoner og selskaber, der hver har betalt et minimumsindskud på kr. 1,5 mio. Med 70% realkreditbelåning og et eget indskud på 30% stilles investorerne i en 10-årig budgetperiode et årligt udbytte på 4½ % i udsigt. Altså Birchs husleje for nybyggerierne er alt for høj i forhold til det aktuelle renteniveau i Danmark. Det medfører alt for meget udlejningsbyggeri med stærkt problematiske ejerforhold, når og hvis den markedsbestemte husleje reduceres. Som vi så det for 10 år siden, vil mange tomme lejligheder og rækkehuse ikke være godt for Silkeborg!

Forkortet af redaktionen