Nej til solcellepark ved Thorsminde

Udgivet:20. august 2021, 12.50

Læsetid:2 minutter

Foto: Martin Ballund

Af Vibeke Larsen på vegne af foreningen "Nej til solcellepark i Thorsminde"

SOLCELLER Vi kan som ejere af ejendomme omkring Thorsminde undre os over, at Claus Leick ytrer ønske om dialog med naboerne om ansøgninger af solcelleparker. Da det er et projekt, der været kendt af kommunen i et år, hvor vi er blevet gjort opmærksom på projektet ved at søge i referater fra møderne. Jo, vist må alle tage et ansvar for den grønne omstilling, men i første omgang må det mindste, borgerne i Skanderborg Kommune kan bede byrådet om, være at forholde sig til en helhedsplan for hvordan, hvor og hvorfor der skal være kæmpe solcelleparker i Skanderborg Kommune. Kunne der være andre måder at opnå energimålene for 2030 uden at ødelægge det landskab, som Skanderborg Kommune netop er kendt for?

Claus Leick oplyser endvidere, at byrådet i marts 2021 besluttede at annoncere efter nye projekter til grøn elproduktion og fire projektmagere nu har meldt sig. Ansøgningen fra Copenhagen Green Energy stammer fra august 2020, så den kan byrådet vist ikke tage æren for. Der er i referatet fra marts diskuteret muligheden for borgerinddragelse og der er lavet et oplæg til et digitalt møde, som ikke er offentliggjort endnu, så det går knap så hurtigt med inddragelsen af borgerne.

Skanderborg Kommune og Niras Konsulenterne har lavet en flot landskabsplan og landskabsanalyse over Skanderborg Kommune, der har inddelt kommunen i 20 karakterområder, der alle er beskrevet og vurderet. I denne er området omkring Thorsminde og Lysmosen udpeget med det strategiske mål vedligehold. Det betyder, at de karaktergivende elementer skal vedligeholdes, og at tiltag skal vurderes i samspil med landskabskarakteren. Anbefalingen er ligeledes, at området bør friholdes for nye anlæg, herunder tekniske anlæg og større rekreative anlæg, samt området bør fortsat opdyrkes på middelstore marker. Så hvordan det kan ses sammen med et 96 hektar stort område med solceller, der svarer til 10% af det samlede areal af Thorsminde og Lysmosen kan undre os dybt?

Der er i øjeblikket høring af Landdistrikspolitikken for Skanderborg Kommune, hvor målet er gennem dialog og initiativer »at sikre rammer for en varieret boligmasse i landsbyer og landområder, så de kan tiltrække og fastholde en mangfoldig befolkningssammensætning«. Hvordan solcelleparker harmonerer med dette, er for ejere af ejendom- me i området svær at få øje på?

Læs også:
Naboer danner protest-gruppe mod solcellepark

En af metoderne er et ønske om »at udvikle/støtte landsbyerne/distrikterne med lokale initiativer«. Så det kunne være interessant at høre politikerne om, hvordan dette sikres i et kæmpe solcelleprojekt fra et københavnsk firma, hvor lodsejeren, der lægger jord til er bosiddende i Brabrand?

Læs også:
Flere parker kan være på vej

Foreningen nej til solcellepark ved Thorsminde har bedt om foretræde for økonomiudvalget samme dag som projektmagerne. Foreningen ser frem til dette og forventer at Økonomiudvalget har modet til dette?

Forkortet af redaktionen