Mere hjælp til børn i misbrugsfamilier

15. januar 2021, 12.14

ALKOHOLINDSATS Det er glædelig at BRUS-Skanderborg har hjulpet 110 børn og unge i familier, hvor forældrene drikker. Det er bare alt for få.

Det er for få børn, der vokser op i et hjem, hvor en eller flere forældre har et alkoholmisbrug, der får den hjælp, de skal have. Et af problemerne er, at de skal have lov af forældrene, før de kan få støtte af kommunen. Det er ikke godt nok. Vi skal sikre os, at de børn der har brug for hjælp, får den.

Op mod 122.000 børn og unge i Danmark vokser op i en familie med alkoholmisbrug. En-to i snit i en skoleklasse.

At vokse op i et misbrug, ved vi alle er meget skadeligt. Børn og unge, der vokser op i en familie med misbrug, har ofte udfordringer både som barn, men også som voksen. Det kan for eksempel dreje sig om trivselsproblemer eller adfærdsvanskeligheder.

En tredjedel udvikler selv et misbrug som voksen. En tredjedel oplever psykiske vanskeligheder, som angst, depression eller spiseforstyrrelser.

Det kan vi ikke byde børnene.

Derfor er vi nødt til at sikre, at børn i familier med alkoholmisbrug, kan få den hjælp de har brug for. Men det kan være svært.

I Skanderborg har vi plads til at hjælpe flere end vi gør. Men alle børnene kommer ikke bare selv. En af udfordringerne er, at et barn i en familie med alkoholmisbrug skal have sin forældres underskrift for at få hjælp i misbrugscenteret. Men da mange misbrugere end ikke vil erkende, at de har et misbrug, er det virkelig op ad bakke. Det er ikke en kamp, børnene skal kæmpe selv.

Det er vigtigt vi hjælper disse børn, fordi alle børn fortjener en god og ubekymret barndom. Samtidig har vi også muligheden for at forhindre, at børnene i fremtiden ender i psykiatrien, eller i andre dele af sundhedsvæsenet. Vi skal derfor være mere aktive og lave opsporende indsats, så mange flere børn får hjælp.

Jeg er derfor glad for at Børne- og Undervisningsudvalget har sagt ja til at se på den her problematik sammen med Socialudvalget. Så vi i fællesskab kan finde ud af, hvad vi kan gøre for at hjælpe flere børn.