Værn om den natur, som gør Sejs-Svejbæk til noget helt specielt

14. august 2020, 11.27

people with empty chat bubbles

NATUR Sejs-Svejbæk er utvivlsomt et af de skønneste steder at bo - særligt grundet naturen - skovene, søerne og heden og al den flora og fauna, der hører til.

Og det er kun forståeligt, at flere og flere ønsker at bosætte sig i byen.

I øget grad bliver nye boliger i byen dog opført på såvel mindre som større arealer, hvor al natur forud er blevet fjernet helt.

Flere og flere tidligere grønne pletter og åndehuller i byen fjernes og bliver i stigende grad fyldt op med cement som fundament til endnu flere boliger.

En gang var byen kendt som byen (byerne) i skoven - nu må den vel rettere betegnes som byen med skov omkring.

Dog stadig et dejligt sted at bo.

Men det bliver i øget grad vigtigt, at borgerne står vagt om naturen.

Der er opbakning til kommunens strategi om at passe på naturen, som landets outdoorhovedstad - men bakker byrådet egentlig selv op? For det er meget svært at forstå, hvorfor byrådet med kommuneplanen nu vil tilskynde til, at der fjernes endnu mere skov for at give plads til flere boliger - som typisk opføres på efterfølgende nøgne matrikler.

Det giver naturligvis penge i kassen (hos kommunen og enkelte grundejere), men det er nu engang i stigende grad på bekostning af byens helt særlige natur og borgernes glæder derved.

Det gør forslaget helt uforståeligt, at byrådet har udpeget to områder i Sejs-Svejbæk (i øst og vest), som ligger op ad såkaldt natura 2000-område. Hvorfor i det hele taget vælge arealer, der er levested for de såkaldte bilag IV-arter (truede dyre- og plantearter).

Og mellem disse senest udpegede områder ligger så i øvrigt vores fredede område med Sindbjerg og Stovbjerg, som kun vil blive mere og mere omklamret af byggeri.

Vil kommunen også helt undlade læring fra den voldsomme kritik fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som den fik for håndteringen af området ved Borgdalsvej?

Jeg - og dem jeg taler med - ser det som en meget dårlig udvikling for området. Er byrådet i gang med at »malke koen død«?

Der anvendes så besnærende begreber som eksempelvis »huludfyldning«. Jeg betragter det nærmere som »naturfortrængning«.

Der er borgerhøring den 1. september i Multihuset, hvor det bliver interessant at høre, hvorfor byrådet ikke ønsker at værne om vores helt særlige naturområde.

Og hvilke interesser det egentlig er, de forestiller sig at varetage - som kommunalbestyrelse i Danmarks outdoor-hovedstad.

Vi bør ikke acceptere planerne for Sindbjerg Mosevej og Linå Vesterskov, og høringssvaret herfra skal derfor lyde, at man naturligvis ikke ændrer på de to områder.