Alternativet siger nej til gensidig forsørgerpligt

6. december 2019, 12.29

BORGERFORSLAG Alternativet mener, at alle regler om gensidig forsørgerpligt, skal fjernes. Man skal som syg ikke tvinges til enten at leve alene eller i ydmygelse ved at være økonomisk afhængig af sin partner.

I Alternativet synes vi, det er glædeligt at se endnu et borgerforslag få over 50.000 underskrifter og vil gerne sige tak til dem, der har stillet det her forslag og til alle dem, der har skrevet under på et så vigtigt forslag, som vi bakker op om.

Reglen om gensidig forsørgerpligt er en forældet regel fra 1926, der skulle beskytte den hjemmegående hustru og børnene mod, at manden brugte sin løn udenfor husstanden. Jeg forstår faktisk ikke, at der findes gensidig forsørgerpligt i et samfund, som økonomisk i 2019 er baseret på, at to eller flere mennesker i en husholdning har indkomster? Et samfund hvor vi lever selvstændige liv og har hver vores cpr-nummer, og hvor vi har ret til selvstændigt at kunne råde over hvert vores liv. Jeg mener ikke, det kan være rigtig, at vi i vores såkaldte rige samfund straffer handicappede, syge og ældre mennesker økonomisk, fordi de har fundet kærligheden og ønsker at dele deres hverdag med et andet menneske eller en familie?

Ikke nok med at disse mennesker ofte socialt og mentalt føler sig som en stor byrde overfor deres raske partner, børn m.m., fordi de er varigt syge. Det er ikke rimeligt, at de også skal føle sig som en klods om benet på deres partner, fordi de nu er en økonomisk byrde og ikke kan bidrage til familiens fælles underhold, og fordi de skal gå tiggergang, for at kunne dække deres egne udgifter til f.eks. medicin, behandlinger mm.

Der er ikke nogen økonomisk beregning på, hvad det koster at afskaffe gensidig forsørgerpligt. Jeg vil dog her argumentere for, at der er meget at spare - økonomisk og menneskeligt. Man kan forstille sig, at det ville hjælpe på den store boligmangel, når flere mennesker vælger at bo sammen. Udbetaling Danmark skal ikke bruge ressourcer på at lave beregninger flere gange årligt for at få modregninger for ægtefælles/samboendes indkomst til at gå op. Kommuner skal ikke indhente lønsedler og beregne, hvad en ægtefælle kan få i kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse og pension. Ensomheden vil falde. Mange ældre er ensomme. Flere ældre kan blive længere i eget hjem. I dag tør ældre ikke risikere at blive betragtet som samboende, ved at have en ven de deler oplevelser, mad eller rejser med grundet forsørgerpligten. Man behøver nemlig ikke fysisk at bo sammen for at være omfattet af den gensidigeforsørgerpligt.

Vi håber inderligt i Alternativet, at alle partierne vil støtte op om forslaget »Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt.

Forkortet af redaktionen