Klogere kollektiv trafik

Udgivet:09. november 2021, 13.15

Læsetid:1 minut

Af Charlotte Green Byrådsmedlem for De Konservative i Favrskov Kommune

2 år siden

FLEX-MULIGHEDER Byrådet fik for et par år siden lavet en undersøgelse, der viste, at langt de fleste borgere pendler ind og ud af kommunen til deres arbejde. Derfor er vores busser og tog rettet ud af kommunen, hvor det store transportbehov er. Undersøgelsen viste også, at kun ganske få borgere har brug for at køre internt i kommunen på daglig basis, når man fratrækker skoleelever. Det betyder, at hvis man udvider buskørslen mellem byerne i kommunen, som både S og V talte for på sidste byrådsmøde, vil den kun have potentiale til at blive brugt ganske lidt.

Men en del borgere har et lejlighedsvist behov. Det behov skal vi dække. Men rutefart med store tomme busser dækker ikke det behov alligevel, så i stedet vil Det konservative Folkeparti bruge flere midler på de forskellige fleksible muligheder vi har, flextur, flex-bus osv. Det giver borgere med lejlighedsvise behov for transport en reel mulighed for at bevæge sig mellem kommunens byer.

Efter regionens »omlægning« af rute 115 har vores borgere fra især Hinnerup fået store problemer med at komme til sygehuset i Randers. Et problem, vi er nødt til at tage alvorligt, og finde en løsning på. Derfor er vi nødt til at tænke nyt. Det kunne være en aftale med nabokommunerne om at kunne bruge flexmuligheder over kommunegrænsen og muligheden for billigere transport for vores ældre. Vi ønsker at bruge pengene fornuftigt og dække borgernes reelle behov for transport.