Udviklingsplan med små og store tiltag i høring

11. maj 2021, 12.52

REGIONSHOSPITALET Gennem længere tid været arbejdet i to spor med udvikling af Regionshospitalet i Silkeborg (herefter RHS). Det drejer sig om udvikling af tilbud på hospitalet - og udvikling af, hvordan hospitalet kan indgå som aktiv part i den nære sundhed i Silkeborg. Der har fra regionens side været inviteret til bred deltagelse, og selvom coronaen desværre har forhindret flere af de fysiske møder, er der kommet mange input til udviklingsplanen fra både medarbejdere, ledere og borgere med interesse for hospitalet.

Hvilke udviklingstiltag er der så i planen? Det er svært at svare kort på, for der er mange forskellige små og store tiltag

Annette Roed (S)

For nylig havde vi i regionsrådet temadag, bl.a. om udviklingsplanen, og her var det for mig især en stor glæde at lytte til medarbejderne fra hospitalet, der klart gav udtryk for, at der var stor og god energi omkring udviklingsplanen, og at den gamle pionerånd er vågnet til live igen oven på den uro, der har været omkring hospitalet. Det giver mig stor tillid til, at udviklings-planen får liv både på og uden for RHS.

Nu har vi i de politiske udvalg drøftet den første skitse, og på baggrund af disse input vil der blive udarbejdet en høringsudgave af udviklingsplanen, der behandles i regionsrådet senere på måneden for efterfølgende at blive sendt i høring. Hvilke udviklingstiltag er der så i planen? Det er svært at svare kort på, for der er mange forskellige små og store tiltag. Men jeg vil nævne to tiltag, et på hospitalet og et i den nære sundhed.

På hospitalet foreslås det bl.a., at RHS udvikler et nyt tilbud til borgere med funktionelle lidelser, som er for alle borgere i regionen. Og hvad er så en funktionel lidelse? Det er en samlet betegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af eller bekymret over fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen.

Man mener, at ca. 6% af befolkningen har en funktionel lidelse, altså i runde tal 330.000 borgere på landsbasis. I vores region er der derfor formentlig ca. 75.000 borgere, der lider af en funktionel lidelse. Det er en forholdsvis ny diagnose, og patienterne har indtil nu haft meget svært ved at få den nødvendige behandling. Det påvirker deres livskvalitet på meget negativ måde. Så jeg er sikker på, dette nye speciale på RHS vil blive modtaget med stor glæde af patienterne, og jeg håber meget, at de nu kommer til at modtage den bedste behandling og lindring for deres symptomer.

I den nære sundhed foreslås det, at regionen i samarbejde med Silkeborg Kommune udvikler et fælles sundhedssted med inspiration fra Psykiatriens Hus, Sundhedshuset i Skive eller Center for Sundhed i Holstebro. Her kunne være plads til praktiserende læger, forskellige kommunale og regionale funktioner, herunder fx også kommunale senge. Region Midtjylland tilbyder også at lægge matrikel til.

Psykiatriens Hus er en succes, ikke mindst takket være det tætte og gode samarbejde på tværs af region og kommune. Det samarbejde giver tryghed for patienterne, så de kan koncentrere sig om at komme videre i deres liv på en måde, der passer til netop den enkelte. På samme måde skal det kommende, fælles sundhedssted fungere, og det er et virkeligt spændende forslag, som jeg vil følge tæt og med stor interesse. Vi ved nemlig fra andre sundheds-huse i regionen, at når man arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder, af sektorer (region og kommune) og også meget gerne sammen med foreningslivet, giver det de bedste tilbud til byens borgere. Og foreningslivet i Silkeborg er på allerbedste vis samlet under Frivilligcenteret. Her er der allerede et stærkt fokus på, hvordan man gennem fællesskaber i foreningerne styrker sin mentale og fysiske sundhed. Netop sådan en helhedsorienterede tilgang giver størst værdi for os, uanset om vi gerne vil forebygge at blive syg, eller når vi er i behandling.

Indlæser debat...