EU efter Putin-æraen

Udgivet:17. maj 2022, 11.46

Læsetid:1 minut

Af Hans Løkke. Harbovad 11 Silkeborg

AFSTEMNING Op til afstemningen den 1. juni om EU-forsvarsforbeholdet strør nej-partierne om sig med fejlagtige argumenter om EU’s samarbejde om forsvar, for eksempel at det handler om en kommende EU-hær, at der er konflikt mellem EU og Nato og at afskaffelsen betyder suverænitetsafgivelse, på trods af at det europæiske forsvarssamarbejde er et mellemstatsligt anliggende.

Hermed vil jeg lancere en anderledes påstand: Forsvar handler ikke kun om krudt og kugler: Faktisk løses 90% af de internationale konflikter ad diplomatisk vej. Et stærkt og forudseende diplomati på EU-niveau er derfor et effektivt våben i EU-forsvarssamarbejdet. Og der er folkelig opbakning: I alle medlemsstater er der et udtalt ønske om fredelig sameksistens med naboerne og om internationalt samarbejde.

Når Putin-æraen er forbi, har Danmark med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet meldt sig ind i EU-forhandlingerne om en mere fredelig verden med nedrustning og overholdelse af de internationale konventioner.

Indlæser debat