Misinformationen vil ingen ende tage

20. oktober 2020, 13.05

Frank Mortensen. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SYGEHUSSAGEN Hospitalsledelsen i Region Midt er nu kommet med en pressemeddelelse om resultatet af scanningerne af de genindkaldte patienter. De er i deres visdom kommet frem til at der er fundet 8 kræfttilfælde.

Det er meningen at personer, der læser meddelelsen, skal tro at de 8 tilfælde er fundet på grund af genindkaldelserne.

Det er forsøg på grov misinformation.

Læs også
Forvirring om hospitalsledelses pressemeddelelse
+Abonnement

De medtager fem tilfælde af lungekræft, der blev fundet ved den lavdosis CT-scanning patienterne fik lavet i første omgang.

Disse fem var slet ikke med i genindkaldelserne, og det viser jo bare hvor effektiv lavdosis CT-scanning er.

De medtager to kræfttilfælde (en med brystkræft og en med nyrekræft). Det blev opdaget tilfældigt.

De har intet med sagen at gøre.

Der var en patient med lungekræft, der blev opdaget. Dog kunne man også på lavdosis CT scanningen se kræften, men den blev overset på grund af en menneskelig fejl.

Så spørgsmålet til hospitalsledelsen må være:

Hvor mange lungekræfttilfælde fandt man ved de 100 højdosis CT scanninger, som man ikke kunne se på lavdosis CT scanningen? Svaret er et stort rundt 0. Det er ikke overraskende da sandsynligheden for at man skulle finde et tilfælde blandt de 100 genscannede er 1/10.

Dog forventer jeg ikke at hospitalsledelsen svarer. Det har de gennem hele forløbet afholdt sig fra.

Jeg troede ikke at tilliden til dem kunne blive lavere, men jeg tog fejl.