alhambravej.dk

Flere kvinder end mænd har besøgt tandlægen for nylig

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der stadig er en kønsforskel, når det kommer til tandlægebesøg. Det er nemlig stadig sådan, at kvinder generelt passer bedre på deres tænder. I hvert fald når det kommer til at aflægge tandlægen et besøg. Der er som bekendt tandlæger over hele landet som de midtjyske tandlæger eller Alhambravej Tandlægerne, så det er ikke tilgængeligheden, der lader til at være årsagen til, at mænd går mindre til tandlægen.

De seneste tal på området er fra 2017, hvor Danmarks Statistik kunne fremlægge, at det kun var 54% af den samlede befolkning, der havde været til tandlægen inden for de seneste år. Af de 54% var en stor del kvinder. De 54% er en median for procentdelen mellem kønnene. Tallene viste nemlig, at ud af alle kvinder over 18 år havde 57,4 besøgt tandlægen inde for det seneste år. Her var tallet 50,2 procent for mænd i samme periode. Der var altså i 2017 en procentforskel på hele 7,2 procent. Hvis man kigger på udviklingen fra 2011 til 2017, så er den begrænset. Hvorvidt det er den samme flade udvikling fra 2017 til 2023, må tallene vise.

Hvorfor vælger flere kvinder at gå jævnligt til tandlægen?

Data på, hvorfor kvinder vælger at gå til tandlægen oftere end mænd, er begrænset. Det spørgsmål står selvfølgelig centralt, når det handler om at få flere mænd til at besøge tandlægen. Et andet aspekt er dog inkluderet i de seneste tal, og det er, at danskere med en højere indkomst oftere besøger tandlægen end borgere med en lavere indkomst. Det giver god mening, eftersom tandlægen kan være noget af en udgift for danskere med lav indkomst. Derfor er det flere gange blevet foreslået fra politisk side, at vi indfører gratis tandlægebesøg for alle danskere eller for udvalgte grupper, så man kan få flere til at besøge tandlægen ofte og passe bedre på deres tænder. Hvorvidt det også kunne udligne kønsforskellene for tandlægeb