Joblife.dk

Annoncørbetalt indhold

Sørg for de ansattes sikkerhed med en gennemgang af maskinpark

Dette indhold er sponsoreret

En gennemgang af maskinparken kan være med til at sikre, at alle ansatte har det godt på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøet er et af de vigtigste aspekter i en virksomhed, og derfor bør man sikre sig, at der bliver gjort noget for at forbedre det. Det kan være alt lige fra at sikre, at der er rent på arbejdspladsen til at se på, om alle maskinerne fungerer optimalt. Maskinparken bør jævnligt gennemgås for eventuelle fejl eller mangler, og det er især vigtigt, hvis der er ældre maskiner i brug. Hvis ikke der bliver gjort noget for at holde styr på maskinparken, kan det have alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte og for virksomheden som helhed.

Hvorfor lave en gennemgang af maskinpark?

En gennemgang af maskinpark kan være en god idé, hvis man gerne vil have et overblik over, hvilke maskiner der er i virksomheden, og hvordan de fungerer. Dette kan være med til at finde ud af, om der er nogle maskiner, der ikke bliver brugt så meget, og som derfor kan sælges eller skrottes. Det mest centrale ved sådan en gennemgang er dog at sikre, at maskinerne og deres anlæg overholder standarderne, der er udstukket i maskindirektivet - det er med til at sikre, at det er sikkert for de ansatte at betjene maskinerne. Derudover kan det også give virksomheden et overblik over, hvilke maskiner der er på vej ud af produktionsperioden, og som derfor skal udskiftes. Endeligt kan det give virksomheden et overblik over de forskellige typer af maskiner, der findes i virksomheden.

Hvordan foregår sådan en gennemgang?

En gennemgang af maskinpark har ikke så faste rammer, men der er alligevel nogle ting, der bliver undersøgt hver gang. Maskinsikkerheden er vigtigt for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte, og derfor undersøges det, om maskinerne og deres tilsvarende anlæg overholder de krav, der er på området for at sikre en ordentlig sikkerhed. På den måde bliver det kortlagt, hvor der eventuelt skal rettes til eller laves om, så man sikrer de ansatte bedst muligt og dermed sikrer en bedre oppetid og færre sygedage for de ansatte.

Man får en konsulent ind i maskinparken, der er specialist i maskinsikkerhed, og vedkommende får undersøgt de forskellige anlæg i henhold til maskindirektivet. Man kan også få en konsulent med ind over opbygningen af et nyt produktionsanlæg eller en ny maskine, således at man sikrer sig, at maskinen er forsvarligt konstrueret, allerede inden den tages i brug i produktionen.

Hvordan foregår CE-mærkning af maskiner?

CE-mærkning er en fælles europæisk standard for sikkerhed og kvalitet på produkter. CE-mærket findes på mange forskellige produkter, herunder elektronik, biler og maskiner. CE-mærket betyder, at produktet overholder de gældende EU-regler, og at det er godkendt til salg i EU. En produktionsmaskine kan ikke sælges i EU, før den er CE-mærket. For at få et produkt CE-mærket skal det gennemgå en række tests og kontroller hos et certificeret testinstitut. Testinstituttet udsteder herefter et CE-mærke til producenten, som kan sætte mærket på produktet. Det er altså ikke selve testinstituttet, der sætter mærket på produktet, men derimod producenten selv. Det er dog testinstituttet, der har ansvaret for at kontrollere, at producenten overholder reglerne for CE-mærkning.

Arbejdsmiljøet er en vigtig faktor for medarbejdernes trivsel. Medarbejdere trives bedre på arbejdspladser, hvor der tages hensyn til deres sikkerhed.